Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

Уважаеми граждани, уведомяваме Ви, че съгласно последните изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП), раздел профил на купувача на  Община Долни Дъбник е достъпен на адрес: https://app.eop.bg/buyer/2467

АРХИВ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

За да можете успешно да свалите или прегледате файловете в архива, Вие необходима регистрация в Gooole Drive. Акаунта който трябва да имате е поща към Google, а ако нямате може да си направите безплатна тук:

Обществени поръчки през 2019
Обществени поръчки през 2018
Обществени поръчки през 2017

Вътрешни правила 2023
Дата на публикуване: 05.07.2023