Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Конкурс за детска рисунка

Дата на публикуване: 16.11.2022
Последна актуализация: 16.11.2022

Във връзка с отбелязване на 01 ноември – Денят на народните будители и по инициатива на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Долни Дъбник   се проведе конкурс  за  детска рисунка на тема  „Да помним  нашите будители“. 
 За участие в конкурса бяха поканени  учениците  от всички училища на територията на Общината, които  бяха разпределени в следните групи:
-    Първа възрастова група - І – ІV клас
-    Втора възрастова група - V – VІІ клас 
-    Трета възрастова група - VІІІ – XІІ клас  
Всички 67 броя  рисунки бяха прегледани  и класирани  от комисия с председател  изявената художник и скулптор г-жа Убавка Тончев,  по първоначално зададени  критерии  за размер и в  съответствие с темата. При оценяването на  рисунките се  обърна внимание на  композиция, оригиналност  и съчетанието на цветовете.
 Секретаря на Община Долни Дъбник  г-жа Биляна Ралчева връчи на класираните на 1-во, 2-ро и 3-то място по една книга  Алманах – традициите и празниците на българите  и грамота, а на всички останали малки художници   грамота за участие  и  материали за рисуване. 
Общинска администрация Долни Дъбник благодари на директорите на  общинските училища за  съдействието и  ангажираността към инициативата на МКБППМН – Долни Дъбник.