Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Поради влошена метеорологична обстановка

Дата на публикуване: 27.11.2023
Последна актуализация: 27.11.2023
 Не учебен ден