Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Общината за 2024

Дата на публикуване: 17.01.2024
Последна актуализация: 17.01.2024
 Покана