Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Списък на класираните кандидати от проведен конкурс за длъжността Директор на Общинска детска градина Щастливо детство

Дата на публикуване: 01.08.2022
Последна актуализация: 01.08.2022
Списък резултати
Дата на публикуване: 01.08.2022