Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

НЧ Илия Бешков 1898 гр. Долни Дъбник започва работа по Проект Булеварда на талантите

Дата на публикуване: 20.10.2022
Последна актуализация: 20.10.2022

   НЧ "Илия Бешков 1898" гр. Долни Дъбник започва работа по Проект "Булеварда на талантите", чиято цел е да обогати културния живот в Община Долни Дъбник, като създаде и представи през лятото на 2023 година във всички населени места на общината нов културен продукт - забавен концерт "Булеварда на талантите", състоящ се от седем тематични танца.

   Целта е да активизира и провокира танцово изкуство у младите хора, с което да им помогне да преодолеят социалните и психологически последствия от пандемията Ковид 19, както и да компенсира загубите в областта на любителското изкуство в следствие на анти-кризисните мерки.

   Проекта е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура" по "ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО"