Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Долни Дъбник за 2021г.

Дата на публикуване: 29.08.2022
Последна актуализация: 30.08.2022