Обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на Община Долни Дъбник

Дата на публикуване: 12.04.2021
Последна актуализация: 12.04.2021

ПОКАНА

за участие в обществено обсъждане на Плана за интегрирано развитие на община Долни Дъбник  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Долни Дъбник  (ПИРО) за периода 2021-2027 г. ще се проведат обществени обсъждания. Целта на обсъжданията е да се представи на широката общественост проектът на плана.

За да бъде обхванат по-широк кръг от заинтересовани страни ще се проведат 2 обсъждания – на 22.04.2021 г. от 11.00 часа - присъствено в многофункционалната зала в сградата на Народно читалище „Илия Бешков 1898” гр. Долни Дъбник, ул. „Христо Янчев” № 64 и онлайн – на 23.04.2021 от 11.00 часа - в платформата Microsoft Teams.
Присъственото обществено обсъждане ще се проведе изцяло съгласно въведените противоепидемични мерки.
За да може онлайн-обсъждането да бъде конструктивно, моля да заявите предварително своето участие на имейл: piro_dolni_dabnik@mail.bg, където да посочите име и фамилия. На мейла, от който сте направили заявката си, ще получите линк с покана за включване в срещата в деня преди провеждането ѝ. 
За всички, които няма да имат възможност да присъстват на обсъжданията могат да разгледат качените материали на страницата на община Долни Дъбник (линк от сайта на общината www.dolni-dabnik.com) или да изпратят своите препоръки и забележки на ел.поща: piro_dolni_dabnik@mail.bg. 
Планът е стратегическият документ за развитие на Община Долни Дъбник през следващите 7 години, ето защо е важно Вашето участие. Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодаря за желанието за участие и съдействие!


С уважение,

ИВАН ВЕТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА  ДОЛНИ ДЪБНИК