Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на Община Долни Дъбник за 2020г.

Дата на публикуване: 16.08.2021
Последна актуализация: 16.08.2021