Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Сключен договор за изпълнение на проект "Изграждане на екопътека към село Садовец"

Дата на публикуване: 31.10.2023
Последна актуализация: 31.10.2023
ОБЯВЛЕНИЕ
Дата на публикуване: 01.11.2023