Информация по проект Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци гр. Долни Дъбник, обл. Плевен

Дата на публикуване: 30.06.2021
Последна актуализация: 30.06.2021