Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Официално открита строителна площадка в с. Крушовица

Дата на публикуване: 01.04.2022
Последна актуализация: 28.06.2023