Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11

Публични регистри

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021
Заповед за изменение на ПУП
Дата на публикуване: 05.06.2023

Регистър ПУП
Дата на публикуване: 05.06.2023

Регистър на техническите паспорти
Дата на публикуване: 05.06.2023

Пасища и мери 2023-2024
Дата на публикуване: 22.02.2023

Регистър разпоредителни сделки
Дата на публикуване: 02.02.2023

Регитри частна собственост
Дата на публикуване: 02.02.2023

Регистри публична собственост
Дата на публикуване: 02.02.2023

Актуални публични регистри 2021
Дата на публикуване: 25.08.2021

Публични регистри за 2020
Дата на публикуване: 06.01.2021