Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

арх. ТОШО СТАНЕВ


Роден 8 май 1954г. в гр. Плевен. Женен с две деца.
Образование:
Средно специално :  1969 – 1973  Специалност: Строителство и архитектура в Техникум по строителство гр. Плевен
Висше образование : 1975 – 1980 специалност: Архитектура в Университет за архитектура, строителство и геодезия гр. София, степен Магистър
Професионален опит:
От 1980 г.  до 1984 работи като Проектант в ТПО – Плевен
От 1985 г.  до 1990 г.  работи в Общински Народен Съвет гр. Белене като  гл. Архитект и зам. 
Председател на ОНС по строителството
От 1991 до момента е гл.Архитект на Община Долни Дъбник
От 2006 до 2018 е управител на фирма АТС – 88  ЕООД / проучване, проектиране, консултации в областта на архитектурата и устройственото планиране/

Приемни дни - Вторник от 900 до 1600 ч.
сл. тел.: +3596514/23-41