Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 28.07.2021

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

ул. "ХРИСТО ЯНЧЕВ" №59
тел. 06514 24 45 /централа/
факс 06514 2070
email : dolnidabnik@dolnidabnik.egov.bg
Център за услуги и информация тел. +3596514/25 04

Кмет – ИВАН ВЕТОВ
сл.тел. +3596514/ 24-45
факс:  +3596514/20-70
email : kmet@dolnidabnik.egov.bg 

Зам.кмет – ЛИЛИЯ ПЕЙЧЕВА
сл.тел. +3596514/24-47, 0878657113
email : Lilia.Peycheva@dolnidabnik.egov.bg

Зам.кмет – РАДОСЛАВ ТОДОРОВ
сл.тел. +3596514/23-93, 0878238816
email: Radoslav.Todorov@dolnidabnik.egov.bg

Секретар –