Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C91
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S27
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S25

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 08.03.2024

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК

ул. "ХРИСТО ЯНЧЕВ" №59
тел. 06514 24 45 /централа/
факс 06514 2070
email : dolnidabnik@dolnidabnik.egov.bg
Център за услуги и информация тел. +3596514/25 04

Кмет – ИВАН ВЕТОВ
сл.тел. +3596514/ 24-45
факс:  +3596514/20-70
 

Зам.кмет – РАДОСЛАВ ТОДОРОВ
сл.тел. +3596514/23-93, 0878238816

 

Зам.кметИВАЙЛО НИКОЛОВ

сл. тел. - +3596514/2447

 

Секретар – БИЛЯНА РАЛЧЕВА

сл.тел. +35965142312