Z6_PPGAHG80090170QD7IJG2QUN56
Z7_PPGAHG80090170QD7IJG2QUND3

Избори за Европейски парламент 2019

Дата на публикуване: 14.01.2021
Последна актуализация: 23.03.2021
Удостоверения от паспортна служба
Дата на публикуване: 01.02.2021

Заповед за агитационни материали
Дата на публикуване: 01.02.2021

Избирателни списъци
Дата на публикуване: 01.02.2021

Заповед за обявяване на списъци
Дата на публикуване: 01.02.2021