Z6_PPGAHG800HFA70QJUN8P690MC7
Z7_PPGAHG800HFA70QJUN8P690M64

Предсрочни парламентарни избори 11.07.2021

Дата на публикуване: 19.05.2021
Последна актуализация: 19.05.2021
Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 30.06.2021

Заповед за агитационни материали
Дата на публикуване: 10.06.2021

Покана за консултации
Дата на публикуване: 28.05.2021

Избирателни списъци
Дата на публикуване: 28.05.2021

Обхват на избиратлени секции
Дата на публикуване: 19.05.2021

Места за гласуване
Дата на публикуване: 19.05.2021