Z6_PPGAHG800P5110QTSM83VV36G2
Z7_PPGAHG800P5110QTSM83VV36K7

Парламентарни избори 2022

Дата на публикуване: 28.01.2021
Последна актуализация: 18.08.2022
Списък на заличените лица
Дата на публикуване: 21.09.2022

Заповед за агитационни материали
Дата на публикуване: 01.09.2022

Разяснителна кампания за гласуване
Дата на публикуване: 22.08.2022

Списък с избиратели
Дата на публикуване: 18.08.2022

Заповед обхват на секции
Дата на публикуване: 09.08.2022

Заповед адрес на секции
Дата на публикуване: 09.08.2022