Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H96
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N3

Информация за бизнеса

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Общината работи в добро сътрудничество с бизнеса в региона, като оказва съдействие на инвеститори при административни режими и комуникация с институции.

Банкови сметки 

Профил на купувача

Търгове и конкурси

Бензиностанции

Бензиностанция "ЕМА ТРАНС"
гр.Долни Дъбник
ул. „Ген.Ганецки“ №44
тел.  088 460 6645
Работно време - денонощно

Бензиностанция "РОМПЕТРОЛ"
гр.Долни Дъбник – по пътя за Плевен
тел.  0886 25 17 85
Работно време - денонощно

Учреждения

ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
ул. "Христо Янчев" №59
тел. 06514 24 45/централа/
факс 06514 2070

Читалище „Илия Бешков“
гр. Долни Дъбник
ул. „Христо Янчев“ №64
тел. +359 6154 20 27

РУ – Долни Дъбник
гр. Долни Дъбник
 ул. “Христо Янчев” № 53
тел. +359 6514 23 38

Домашен Социален патронаж
гр Долни Дъбник
ул."Ген. Ганецки" №2
тел.

Млечна кухня
гр Долни дъбник
ул. "Любен Каравелов" No 5
тел. +359 6514 2196,2728; +359 6514 3426

НИКИ 1989 ЕООД 
Търговия със строителни материали
гр. Долни Дъбник, бул.“България“ №52
тел: 0897907851 0897 907 850
E-mail: et_niki89@abv.bg

Дева 777 ЕООД 
Търговия със строителни материали и железария
гр. Долни дъбник, ул."Ген. Ганецки" №2
тел. 0879 284 139
e-mail: deva777ood@gmail.com