Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

В сайта на община Долни Дъбник гражданите могат да намерят подробна информация за услугите, включително и за електронните, които предлага институцията.
В Центъра за информация и услуги, който се намира в административната сграда на общината, всеки може да направи справка, да подаде заявление за издаване на необходимите документи и да получи отговор на своите въпроси.

гр. Долни Дъбник, ул. Христо Янчев 59, тел. 06514/25 04
Работно време: 08 00 - 17 00 ч./почивка 12 00 - 13 00 ч./

 

Информация за приемни дни на Кмета на Общината

Информация за приемни дни на Заместник кметове

Връзка със служители на Общината

Главен архитект на Общината

Училища и детски градини

Училища

Детски градини

Аптеки

ЕТ ПОЛИНА МАРИНОВА – ГАЛЕНУС
Долни Дъбник
ул. Христо Янчев 61

САНИТА  
Долни Дъбник
ул. Христо Янчев 61
 

Куриерски услуги

ЕКОНТ
гр. Долни Дъбник
ул.“ Асен Златаров“ №16

Поликлиника

"Медицински център І ЕООД Долни Дъбник "
ул. „Христо Янчев“ №67

Бензиностанции

Бензиностанция "ЕМА ТРАНС"
гр.Долни Дъбник
ул. „Ген.Ганецки“ №44
тел.  088 460 6645
Работно време - денонощно

Бензиностанция "РОМПЕТРОЛ"
гр.Долни Дъбник – по пътя за Плевен
тел.  0886 25 17 85
Работно време - денонощно

Други

НИКИ 1989 ЕООД 
Търговия със строителни материали
гр. Долни Дъбник, бул.“България“ №52
тел: 0897907851 0897 907 850
E-mail: et_niki89@abv.bg

Дева 777 ЕООД 
Търговия със строителни материали и железария
гр. Долни дъбник, ул."Ген. Ганецки" №2
тел. 0879 284 139
e-mail: deva777ood@gmail.com