Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N2

Туристическа информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

    Въпреки липсата на традиции в туризма и слабото развитие на този отрасъл на територията на общината има  природни и исторически забележителности, които могат да се превърнат в атрактивни туристически центрове.
    Защитените природни територии в община Долни Дъбник са  Защитена местност „Пещерите” – село Петърница с площ 16 ха., представляваща красива карстова долина на Петърнишката бара, с много извори и пещери, с останки от антична крепост и античен път.
    „Гинината пещера” (наричана още от местните хора „Ламбеното шише”) в местността „Студенец” в село Садовец с обща площ 2,5 ха., представляваща двуетажна пещера, обитавана от човека през ранния халколит и бронзовата епоха. Пещерата е дълга около 300 м. и е местообитание на многобройна прилепна колония.
    Друга природна забележителност на територията на лесопарк Студенец в едноименната местност около старото кале на Манастира в село Садовец с площ 350 ха. е красива долина по средното течение на река Вит, с отвесни скали високи 60-100 метра. Долината е осеяна с разнообразни карстови форми – кари, валози, пропасти и пещери. Отличава се с разнообразна фауна и флора. В природната забележителност са включени няколко обекта – Големановото и Садовското калета, Садовския манастир.
    По поречието на река Вит е открита най-старата дива лоза, предтеча на днешните културни лози, а по скалите на селото е открит ендемита Дегенов копър.