Z6_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OM2
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE0
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2OE6

Kомисия Бюджет, финанси, външни инвестиции, Европейски и национални програми и фондове

Дата на публикуване: 01.10.2020
Последна актуализация: 02.12.2021

Председател:

        Северина Величкова Пенова

Членове:      

  1. Илиан Севелинов Селимски
  2. Виктор Маринов Маринов
  3. Борислав Маринов Василев
  4. Ирина Петрова Ценкова
  5. Петя Петкова Пенчева
  6. Христина Иванова Янчева