Общинска собственост

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 23.03.2021

Председател:

    Ирина Петрова Ценкова

Членове:     

  1. Христина Иванова Янчева
  2. Илиан Севелинов Селимски
  3. Маргарита Бънчева Стойчева
  4. Борислав Маринов Василев