Z6_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS44N0
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS44N3
Z7_PPGAHG8009STC0QTNNL9MS44N1

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 09.03.2021
Последна актуализация: 23.03.2021

Всички заседания на Общински съвет Долни Дъбник са открити и всеки гражданин може  да присъства на тях.

В лявата секция можете да откриете решенията и протоколите от проведените сесии на Общински съвет Долни Дъбник през мандат 2019-2023 г.