Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GQ0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KT7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G16

За Общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Фейсбук страница

 

 

Сграда на Общината в гр. Долни Дъбник Община Долни Дъбник е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина и има важно кръстопътно и транспортно географско положение. През територията на общината минават главни шосейни и железопътни линии, осъществяващи транспортните връзки между Дунавската и Черноморска част на България, със столицата  и Южна България. Като административно-териториална единица общината съществува от 1979 година и има площ от 310 кв.км. В себе си тя включва общинския център град Долни Дъбник и шест кметства – Садовец, Горни Дъбник, Крушовица, Градина, Петърница и Бъркач. Населението на общината възлиза на 14 790 души.

 Стратегическото положение на Община Долни Дъбник е географска даденост, която съчетана с природните условия и ресурси е потенциал за успешно икономическо развитие.

 В рамките на страната ни град Долни Дъбник се отнася към малките градове центрове с общинско значение за територията на общината. Това означава, че неговото развитие е насочено към развитието на услугите, подпомагащи бизнеса, създаване на добри транспортни връзки между общинския център и селата, усъвършенстване на техническата инфраструктура и осигуряване на всички необходими предпоставки за добър живот, като снабдяване, телефонизация, интернет  и кабелна телевизия, бързо административно обслужване и достатъчна по наситеност обслужваща социална сфера – образование, здравеопазване, култура и спорт.

 Общинското ръководство се стреми да съхранява и развива културните традиции в общината. Тези традиции  са свързани с поддържането на читалищата в шест от седемте населени места на общината, на читалищните и училищните библиотеки; с поощряване и развиване на традицията на самодейността в общината.
Години наред под патронажа на Кмета на общината се провежда преглед на художествената самодейност „От извора на българската самобитност”. Всички желаещи могат да покажат таланта си (от 4 до 80-годишна възраст), така се предава традицията и възпитава младото поколение, дава се възможност на повече хора от общината да се докоснат до самобитния български талант.
Групата за шлагерни и популярни песни „Роден край” и детско-юношеският танцов състав при читалище „Илия Бешков” – град Долни Дъбник „Дъбниче” ежегодно участват в редица фестивали и културни форуми като всеки път се завръщат с много и престижни награди.
 За съхраняване и развиване на културните традиции значителен е приносът и на учителските кадри. Тяхната дейност е неразделна част от културния календар на общината. В някои от училищата се намират и музейни сбирки, свързани с бита и историята, с развитието на образователното дело и други.
 Всичко това показва неугасващия стремеж на общинското ръководство и местните общности да съхраним историята си и културата си .