Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Крушовица

Дата на публикуване: 02.10.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Село Крушовица се намира в Северна България, в община Долни Дъбник, област Плевен. Село Крушовица е разположено на 20 км югозападно от областния център Плевен. То е естествен географски център на Община Долни Дъбник. На 9 км северно е разположен общинския център гр. Долни Дъбник; на 9 км североизточно е с. Градина; на 5 км източно е с. Петърница; на 9 км югоизточно е с. Бъркач; на 7 км югозападно е с. Садовец; на 5 км западно е с. Горни Дъбник.

Забележителности:
Има много местности покрай река Вит за отдих и почивка. Това са: Белилката, Мечата дупка, Станчовото, Писашкото, Тръпката, Рогуля, Плочата, Бента.