Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

с. Петърница

Дата на публикуване: 10.02.2021
Последна актуализация: 23.03.2021

Село Петърница се намира в Северна България, в община Долни Дъбник, област Плевен. Село Петърница е разположено на 18 км югозападно от гр. Плевен. Има население от около 1500 постоянни жители. Землището на селото граничи със землищата на Долни Дъбник, Садовец, Крушовица, Бъркач, Беглеж, Горталово, Къртожабене, Брестовец, Търнене и Градина. Разположено е върху разлома между Дунавската равнина и Предбалкана. Денивелацията на релефа е в рамките 80 м – 265 м надморска височина. Общата площ на землището е 58 500 декара, от които над 31 000 декара земеделски земи, 10 200 декара мери и ливади, над 10 000 декара гори и горски площи, около 3000 декара лозя.

Името на селото е дадено от павликяни, преселили се в Северна България през 1207 г. след смъртта на цар Калоян. Самото име има гръцки корен „петър“ — камък. Петърница е средновековно селище. Срещало се е също и с имената Петърниче, Петринича, Петриниче и Бетинидже.

Съборът на село Петърница се провежда на Димитровден (през последните събота и неделя от месец октомври).

Забележителности:

  • На територията на Кметство Петърница е разположена защитена местност „Пещерите“. Местността представлява карстов каньон с много естествени извори и пещери. Същата е включена в защитена зона „Студенец“ попадаща в Натура 2000.
  • В селото се намира църквата „Света Параскева“, обявена за паметник на културата с местно значение на 27.04.1979 г. Построена е от 1879 г. до 1882 г. Стенописите са от 1911-1913 г. През 2001 г. е изграден паметник на загиналите във войните за национално обединение петърничани.
  • Антична крепост „Градище“ се намира на 1.34 km южно от центъра на с. Петърница в края на селото, на естествено защитен терен. Площта ѝ е около 2 дка. При случайни изкопи са открити над терена зидове, изградени от дялан камък и тухли с хоросанова спойка. Днес над терена се очертават само отделни фрагменти на крепостната стена. В подножието на южния скат, под южната крепостна стена е издълбан пътя, който е водил към крепостта. Днес той е сравнително добре запазен.