Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

гр. Долни Дъбник

Дата на публикуване: 18.02.2021
Последна актуализация: 23.03.2021

Долни Дъбник  отстои на 16 км западно от центъра на гр. Плевен, на 40 км североизточно от гр. Червен бряг, на 60 км северозападно от гр. Ловеч, на 163 км югозападно от гр. Русе. и 145км от София.

В рамките на страната ни град Долни Дъбник се отнася към малките градове центрове с общинско значение за територията на общината.  Разположен в централната част на Дунавската хълмиста равнина и има важно кръстопътно и транспортно географско положение. 

Неговото развитие е насочено към развитието на услугите, подпомагащи бизнеса, създаване на добри транспортни връзки между общинския център и селата, усъвършенстване на техническата инфраструктура и осигуряване на всички необходими предпоставки за добър живот, като снабдяване, телефонизация, интернет  и кабелна телевизия, бързо административно обслужване и достатъчна по наситеност обслужваща социална сфера – образование, здравеопазване, култура и спорт. Като административно-териториална единица общината съществува от 1979 година и има площ от 310 кв. км. В себе си тя включва общинския център гр. Долни Дъбник и шест кметства-Садовец, Горни Дъбник, Крушовица, Градина, Петърница и Бъркач. Населението наброява около 5 000 души.