Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O17
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KV5

Почетни граждани

Проф. д-р Кино Лазаров е роден през 1933 г. в Долни Дъбник. Завършил е Юридическия факултет на Софийския университет, след което 9 години е съдия в Плевенския районен съд. Завършва редовна аспирантура по административно право и административен процес в Института за правни науки при БАН, под научното ръководство на акад. Петко Стайнов. Той е един от доайените на Юридическия факултет на Пловдивския университет. Бил е член на три консултативни съвети по законодателство към Народното събрание, както и един от членовете на комисията по изготвяне на Конституцията, автор е на множество научни съчинения в областта на административното право и процес.

Венцислав Върбанов също е родом от Долни Дъбник. Бил е народен представител в  38, 39, 40 и 41 Народно събрание. Венцислав Върбанов е първият демократично избран кмет на Долни Дъбник  с мандат от  1991 до 1997 година. В правителството на Иван Костов той заема поста министър на земеделието и горите от 1997 до 2001 г.  От 2014 г е председател на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).

Стефан Нинов е роден в Долни Дъбник през 1942 г. През 1966 г. завършва Висшия инженерно-строителен институт в София. През годините заема различни позиции в структурите на ДКМС и БКП. Между 1976 и 1979 г. е заместник-председател на Изпълнителния комитет на столичния народен съвет. През 1979 г. е назначен за председател на Изпълнителния комитет на ОНС в Плевен и в същото време е първи секретар на Окръжния комитет на БКП в града. В периода 15 април 1986-27 юли 1990 е председател на Изпълнителния комитет на Столичния народен съвет (кмет на София).