Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12GU7
Z7_PPGAHG800PMIE0Q5RNUT9D2K75
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2223

Актуално

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 10.09.2021

В сайта на Община Долни Дъбникще откриете най-актуалната информация, като новини, обяви, съобщения, търгове и конкурси. Тук се публикуват и всички актове и решения на Общински съвет Долни Дъбник.

За да подобрим работата и информацията на сайта ще Ви бъдем благодарни ако чрез формата за контакт дадете своите препоръки, мнения или оплаквания. Освен това имаме и анкета, която не отнема време за да я попълнете.