Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
ЗА МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА