Вътрешни правила

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

Вътрешни правила, които се използват при работа в Общинска администрация Долни Дъбник

Вътрешни правила по ЗДОИ
Дата на публикуване: 06.01.2021