Публични регистри

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021
Актуални публични регистри 2021
Дата на публикуване: 25.08.2021

Публични регистри за 2020
Дата на публикуване: 06.01.2021

Регистър разпоредителни сделки
Дата на публикуване: 06.01.2021

Регитри частна собственост
Дата на публикуване: 06.01.2021

Регистри публична собственост
Дата на публикуване: 06.01.2021