Протоколи от Общински експертен съвет по устройство на територията

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021
ПРОТОКОЛИ НА ЕСУТ ЗА 2020 година
Дата на публикуване: 23.02.2021