Z6_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDDSK1
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDDSU4
Z7_PPGAHG8009G9E0QDFECSIDDSE5

Комисия Образование, култура, вероизповедания, младежки дейности, спорт и туризъм

Дата на публикуване: 12.01.2021
Последна актуализация: 23.03.2021

Председател:

    Лена Павлинова Богданова

Членове:     

  1. Анета Иванова Кръстева
  2. Албена Младенова Маринова
  3. Петя Петкова Пенчева
  4. Поля Събева Велчева
  5. Генади Кръстев Петков