Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Всеки гражданин, който желае може да извърши проверка статуса на своята преписка. Това може да стане на телефон 06514 25 04 или на място в Центъра за Административно Обслужване като задължително посочва входящия номер.