Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

Град Долни Дъбник се намира на 15 км югозападно от областния център гр. Плевен. През територията на общината преминават първокласни, второкласни, третокласни от републиканската пътна мрежа, както и пътища от местно значение. Пред територията на Общината преминават първокласни важни пътни артерии като - София - Русе/Варна, също така и пътя за ферибот Оряхово.Община Долни Дъбник се обслужва и от железопътният транспорт. Две от населените места – гр. Долни Дъбник и с. Горни Дъбник – се намират на железопътната линия София – Русе/Варна. Изградени са железопътни гари, разполагащи с необходимите съоръжения за товаро-разтоварни дейности.

В община Долни Дъбник обществения транспорт е добре организиран и задоволява напълно потребностите на населението .
Двете железопътни гари – Долни Дъбник и Горни Дъбник – обслужват с железопътен транспорт не само селищата от Общината, но и селища от съседните общини.
Шосейния обществен транспорт се организира от фирма “ДАРИ КОМЕРС - НА “ ООД гр. Плевен. Наред с нея през територията на Общината минават и маршрутите на много автобусни линии, обслужвани от частни превозвачи.
                                                                                                                                                                                            

Разписанието на желопътния транспорт преминаващ през гр. Долни Дъбник можете да намерите на адрес https://www.bdz.bg/bg.

Разписанието на автобусната линия може да свалите от прикачения файл