Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 27.07.2021

гр. Долни Дъбник
Кмет: ИВАН ВЕТОВ

Тел. 06514 24 45
e-mail: dolnidabnik@dolnidabnik.egov.bg

Сградата на Общината

с. Садовец
Кмет:
ИВАН РАНГЕЛОВ

Тел. 06521/22-90, 0878657149
e-mail: sadovec123@abv.bg
Кметство Садовец

с. Крушовица
Кмет:
МЕТОДИ НЕДЯЛКОВ

Тел. 0878657122
e-mail: kmetstvokrushovica@abv.bg

Кметство Крушовица

с. Бъркач
Кмет:
НАКО ДАНЧЕВ

Тел.  0878657119
e-mail: kmetstvobarka4@abv.bg
Кметство Бъркач

с. Петърница
Кмет:
ЙОНКО ДАНОВ

Тел.  06524/21-64, 0878657118

Кметство Петърница

с. Горни Дъбник
Кмет:
ВАСИЛ НЕДКОВ

Тел. 06512/23-25, 0878657125
e-mail: g_dabnik.kmet@abv.bg  

Кметство Горни Дъбник
с. Градина
Кмет:
МАРИН ПЕТРОВ

Тел. 0879597702
e-mail: kmetstvo_s.gradina@abv.bg
Кметство Градина