Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C4

Детски градини

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

ДГ „Щастливо детство“

гр. Долни Дъбник
ул. "Л. Каравелов" № 5&
Петя Василева

ДГ „Цвята Христова“

с. Горни Дъбник 
ул. Ал. Стамболийски №16
Наталия Динова

ДГ „Калина Малина“

с. Градина
ул. Христо Ботев № 9
Нина Ничева
тел. 0879992805

ДГ „Васил Цаков“    

с. Бъркач
ул. „Анжело Димитров“ №4
Сълзица Данова
тел. 0879992806

ДГ „Цаньо Велчев“    

с. Крушовица
ул. „Кирил и Методий" №70
Вероника Иванова
0898218088

ДГ „Гергана“    

с. Садовец
ул. „Стефан Караджа“ №14
Мая Петкова 
0879992807

ДГ „Щастливо детство“    

с. Петърница
ул. „Студентска“ №23
Диляна Христова
0879992808