Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KE5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121K7

Училища

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

СУ „Христо Ботев“    

гр. Долни Дъбник
ул.Христо Янчев № 58
Тошко Гетов
0879548700
http://soudabnik.com/

ПГСС „Проф. Иван Иванов“    

гр. Долни Дъбник
ул. Владимир Стойчев №1
Галя Денева
0879404129
http://pgss-dd.com/

ОУ „Св. Св.Кирил и Методий“

с. Крушовица
ул. "Димитър Благоев" N 1
Кристин Тодорова
0896166136

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“    

с. Горни Дъбник
ул.  „Г. Димитров“ 89
Юлия Ангелова
0892398811

ОУ „Неофит Рилски“    

с. Градина
ул. "Симеон Йончев" N 2
Николай Драганов
0879479463

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ 

с. Петърница
ул.  „Г. Димитров” № 9
Анета Николова
0878657143

ОУ „Христо Ботев“    

с.Садовец
ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №2 
Весела Петкова
0888799546

ЦСОП „Леда Милева“    

гр. Долни Дъбник
ул. "Христо Янчев" 151
Татяна Митева
0879401506
http://csop-lm.eu/