Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CQ5

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Управление на качеството

Общината: 

1. Създава възможност за обратна връзка от потребителите чрез използване и прилагане на методи за обратна връзка;

2. Периодично:

 •  изследва и анализира резултатите от обратната връзка от потребителите;
 •  управлява удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване.

3. Обратната връзка се осъществява чрез задължителното използване и прилагане на следните методи:

 •  извършване на анкетни проучвания;
 •  провеждане на консултации със служителите;
 •  извършване на наблюдения по метода "таен клиент";
 •  анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали;
 •  анализ на медийни публикации.

4. По преценка на общината, обратната връзка може да бъде осъществена и чрез следните методи:

 •  провеждане на консултации със заинтересовани страни в рамките на консултативни органи;
 •  описание на пътя на потребителя;
 •  провеждане на социологически проучвания;
 •  осигуряване на постоянна телефонна линия за връзка с потребителите в работно време чрез "горещ телефон";
 •  осигуряване на приемно време за граждани и организации;
 •  анализ на вторична информация.