Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Общинското ръководство се стреми да съхранява и развива културните традиции в общината. Тези традиции  са свързани с поддържането на читалищата в шест от седемте населени места на общината, на читалищните и училищните библиотеки; с поощряване и развиване на традицията на самодейността в общината.
Години наред под патронажа на Кмета на общината се провежда преглед на художествената самодейност „От извора на българската самобитност”. Всички желаещи могат да покажат таланта си (от 4 до 80-годишна възраст), така се предава традицията и възпитава младото поколение, дава се възможност на повече хора от общината да се докоснат до самобитния български талант. Наред с традиционните за читалищата самодейни вокални и танцови състави, функционират и:

  • Към НЧ „Илия Бешков1898” – гр. Долни Дъбник: Клуб „Фолклорика за възрастни”, ГШПП „Роден край“, Школата по спортни танци и латинобалет, посещавана с изключително голям интерес и желание и показала своето значително израстване и напредък. През 2019 г. нейни представители взеха участия в турнир „Изгряващи звезди 2019“ гр. Плевен, 5-дневен спортен лагер в гр. Трявна, 68-ми Парад на модата  в гр. Плевен, Ден на отворените врати  МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник, в Турнир „Изгряващи звезди“ гр. Плевен, лятна занималня за деца от 4 до 13 години др. Адрес: гр. Долни Дъбник,  ул. "Христо Янчев" 64, 06514/20-27, chitaliste_iliabeshkov@abv.bg - Научите повече тук
  • Към  НЧ „Просвета1903” – с. Горни Дъбник: кръжок „Сръчни ръце” за деца с интерес към изобразителните и приложни изкуства, лятна занималня за  местните деца и децата от Клуб „Буревестник“ гр.Санкт Петербург, които лагеруваха в Парк „Лавров“. Адрес : ул. "Георги Димитров" 81, 0878548780
  • Към  НЧ „Искра1903” – с. Садовец: Танцова група „Студенец“, Школа за сценично и драматично изкуство, Мажоретен състав, новосъздадена мъжка коледарска група, лятна занималня за деца. Адрес : с. Садовец, пл. "Съединение" 1, 0878134983  0876815150,  sadovec1@abv.bg,  chitaliste_sadovec@abv.bg
  • Към  НЧ „Развитие1907” – с. Крушовица:  младежка коледарска група „Орешковец”, лятна занималня за деца; Адрес : с. Крушовица  ул."Георги Димитров" 64   razvitie1907@abv.bg - Научите повече тук
  • Към НЧ „Васил Левски1927” – с. Бъркач – детска танцова група, лятна занималня за деца; Адрес : с. Бъркач, ул."Вл. И. Ленин",  0898328050 ,  v.levski1927_b_ch@abv.bg
  • Към НЧ „Прочит1925” – с. Петърница – лятна занималня за деца от 8 до 12 години. Адрес: с. Петърница,  ул. "Г. Димитров" № 1,  chpro4it1925@abv.bg

Организирането на школи, кръжоци, клубове и младежки дейности съвместно с образователните институции и местната общност в отделните населени места разширява все повече своята роля в дейността на читалищата, които се опитват да отговарят на интересите и потребностите на хората от различни възрастови групи. 

Групата за шлагерни и популярни песни „Роден край” и детско-юношеският танцов състав при читалище „Илия Бешков” – град Долни Дъбник „Дъбниче” ежегодно участват в редица фестивали и културни форуми като всеки път се завръщат с много и престижни награди.
За съхраняване и развиване на културните традиции значителен е приносът и на учителските кадри. Тяхната дейност е неразделна част от културния календар на общината. В някои от училищата се намират и музейни сбирки, свързани с бита и историята, с развитието на образователното дело и други.
Всичко това показва неугасващия стремеж на общинското ръководство и местните общности да съхраним историята си и културата си . 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2020
Дата на публикуване: 24.02.2021