Z6_PPGAHG800HTV70QB15JGHNACK1
Z7_PPGAHG800HTV70QB15JGHNACC6

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2020г.

Дата на публикуване: 27.07.2021
Последна актуализация: 17.03.2022
Публичен регистър по чл.35 ал.1 т.2
Дата на публикуване: 22.03.2022

Публичен регистър по чл.35 ал.1 т.1
Дата на публикуване: 22.03.2022

Декларации по чл.35 ал.1 т.2
Дата на публикуване: 17.03.2022