Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021

Общината има 7 населени места с общо население 14 651 жители към 25.01.2021 г.

 гр. Долни Дъбник  4 540
 с. Бъркач 828
 с. Горни Дъбник 1 970
 с. Градина 1 072
 с. Крушовица 2 299
 с. Петърница 1 606
 с. Садовец 2 336