Z6_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCGKF6
Z7_PPGAHG800PK1F0QVEU9CDCGCG3

Декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ за 2021г.

Дата на публикуване: 17.03.2022
Последна актуализация: 17.03.2022
Декларации по чл. 35 ал.1 т. 2
Дата на публикуване: 16.03.2023

Декларации по чл.35 ал.1т.1
Дата на публикуване: 16.03.2023

Публичен регистър по чл.35 ал.1 т.2
Дата на публикуване: 22.03.2022

Публичен регистър по чл.35 ал.1 т.1
Дата на публикуване: 22.03.2022