Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021
Публично обсъждане на Бюджета за 2023г.
Дата на публикуване: 14.08.2023

Покана публично обсъждане бюджет 2022г.
Дата на публикуване: 22.03.2022