Z6_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1G06
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1OK1

Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2018г.

Дата на публикуване: 11.09.2020
Последна актуализация: 23.03.2021
Декларации за имущество и интереси
Дата на публикуване: 20.03.2023

Публичен регистър по чл.35 ал.1 т.2
Дата на публикуване: 21.03.2022

Публичен регистър по чл.35 ал.1 т.1
Дата на публикуване: 21.03.2022