Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24S6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SM5

Общински съветници

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 23.03.2021


                 

             МАНДАТ 2019 – 2023 ГОДИНА   

 

МАРГАРИТА БЪНЧЕВА СТОЙЧЕВА - КП „БСП за България” - Председател ОБС 

АЛБЕНА МЛАДЕНОВА МАРИНОВА – ПП ДПС

АНЕЛИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА – МК БЗНС/ПП Никола Петков и ПП БЗНС/

АНЕТА ИВАНОВА КРЪСТЕВА – КП „БСП за България”

БОРИСЛАВ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ - МК БЗНС/ПП Никола Петков и ПП БЗНС/

ВЕРОНИКА АСЕНОВА МАРИНОВА - МК БЗНС/ПП Никола Петков и ПП БЗНС/

ВИКТОР МАРИНОВ МАРИНОВ - МК БЗНС/ПП Никола Петков и ПП БЗНС/

ВЛАДИМИР ИВОВ ГЕОРГИЕВ – ПП ГЕРБ

ГЕНАДИ КРЪСТЕВ ПЕТКОВ - ПП ГЕРБ

ИВАЙЛО ИВАНОВ ХРИСТОВ – ПП ВМРО Българско национално движение

ИЛИАН СЕВЕЛИНОВ СЕЛИМСКИ – ПП ДПС

ИРИНА ПЕТРОВА ЦЕНКОВА - КП „БСП за България”

ЛЕНА ПАВЛИНОВА БОГДАНОВА - МК БЗНС/ПП Никола Петков и ПП БЗНС/

ПЕТЯ ПЕТКОВА ПЕНЧЕВА - ПП ГЕРБ

ПОЛЯ СЪБЕВА ВЕЛЧЕВА - КП „БСП за България”

СЕВЕРИНА ВЕЛИЧКОВА ПЕНОВА - МК БЗНС/ПП Никола Петков и ПП БЗНС/

ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНЧЕВА - ПП ГЕРБ