Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.06.2021

Карта на община Долни ДъбникОбщина Долни Дъбник е разположена в централната част на Дунавската хълмиста равнина и има важно кръстопътно и транспортно географско положение. През територията на общината минават главни шосейни и железопътни линии, осъществяващи транспортните връзки между Дунавската и Черноморска част на България, със столицата  и Южна България. Като административно-териториална единица общината съществува от 1979 година и има площ от 310 кв.км. В себе си тя включва общинския център град Долни Дъбник и шест кметства – Садовец, Горни Дъбник, Крушовица, Градина, Петърница и Бъркач.